Αποποίηση ευθύνης κερδών

Τελευταία ενημέρωση: 15 Νοεμβρίου 2023

Ενώ καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι αντιπροσωπεύουμε με ακρίβεια όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που εξετάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο και τις δυνατότητές τους για εισόδημα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι δηλώσεις κερδών και εισοδήματος που γίνονται από το https://andreouacademy.com/ και τους διαφημιστές / χορηγούς του είναι εκτιμήσεις μόνο για όσα πιστεύουμε ότι μπορείτε να κερδίσετε. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα πραγματοποιήσετε αυτά τα επίπεδα εισοδήματος και αποδέχεστε τον κίνδυνο τα κέρδη και οι καταστάσεις εισοδήματος να διαφέρουν ανά άτομο.

Όπως με κάθε επιχείρηση, τα αποτελέσματά σας μπορεί να διαφέρουν και θα βασίζονται στην ατομική σας ικανότητα, επιχειρηματική εμπειρία, εξειδίκευση και επίπεδο επιθυμίας. Δεν υπάρχουν εγγυήσεις σχετικά με το επίπεδο επιτυχίας που μπορεί να βιώσετε. Οι μαρτυρίες και τα παραδείγματα που χρησιμοποιούνται είναι εξαιρετικά αποτελέσματα, τα οποία δεν ισχύουν για τον μέσο αγοραστή και δεν έχουν σκοπό να αντιπροσωπεύσουν ή να εγγυηθούν ότι κάποιος θα επιτύχει τα ίδια ή παρόμοια αποτελέσματα. Η επιτυχία κάθε ατόμου εξαρτάται από το υπόβαθρο, την αφοσίωση, την επιθυμία και τα κίνητρά του.

Δεν υπάρχει καμία διασφάλιση ότι παραδείγματα προηγούμενων κερδών μπορούν να επαναληφθούν στο μέλλον. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τα μελλοντικά αποτελέσματα ή/και την επιτυχία σας. Υπάρχουν ορισμένοι άγνωστοι κίνδυνοι στις επιχειρήσεις και στο διαδίκτυο που δεν μπορούμε να προβλέψουμε, οι οποίοι θα μπορούσαν να μειώσουν τα αποτελέσματα που αντιμετωπίζετε. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις ενέργειές σας.

Η χρήση των πληροφοριών, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας θα πρέπει να βασίζεται στη δική σας δέουσα επιμέλεια και συμφωνείτε ότι η https://andreouacademy.com/ και οι διαφημιστές / χορηγοί αυτού του ιστότοπου δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιτυχία ή αποτυχία της επιχείρησής σας σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την αγορά και τη χρήση των πληροφοριών, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας που εξετάζονται ή διαφημίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

error: Content is protected !!