Post: Αγορά κρύπτο 2024: ETFs ανοίγουν το δρόμο για άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία

Αγορά κρύπτο 2024: ETFs ανοίγουν το δρόμο για άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία

Κοιτάζοντας πίσω, το 2023 ήταν αναμφισβήτητα ένα έτος μετάβασης για την αναδυόμενη κατηγορία των περιουσιακών στοιχείων. Η τοποθέτηση, η μόχλευση και οι κερδοσκοπικές υπερβολές του προηγούμενου κύκλου της αγοράς απομακρύνθηκαν το 2022, φέροντας την ωρίμανση το 2023. Αυτό που παρέμεινε και παραμένει είναι μια αγορά με αυξημένο interoperability μεταξύ πρωτοκόλλων και projects, με τους κατασκευαστές και τους συμμετέχοντες στην αγορά να απευθύνονται σε ρυθμιζόμενους θεσμικούς επενδυτές με γνώμονα τη μεγαλύτερη χρησιμότητα στον πραγματικό κόσμο.
Τα κάποτε εξέχοντα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης όπως το FTX και η Binance είδαν αλλαγές στην ηγεσία, με πιο ρυθμιζόμενους παίκτες όπως η Coinbase, η Bullish (τώρα ιδιοκτήτης του CoinDesk) και η EDX να ηγούνται της αγοράς. Εν τω μεταξύ, ανταλλακτήρια όπως η CME βλέπουν αυξανόμενο όγκο για συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (Futures) που συνδέονται με bitcoin και Ether (βλ. παρακάτω διάγραμμα), τα οποία ξεπερνούν πλέον τη Binance σε ενδιαφέρον για συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης bitcoin.

Γίναμε επίσης μάρτυρες νέων προσπαθειών στις ΗΠΑ για την εισαγωγή spot token ETFs, με την Blackrock να εκπλήσσει την αγορά με την αίτησή της στην SEC τον Ιούνιο. Αυτή η ενθαρρυντική θεσμική εξέλιξη συνέβαλε στη στήριξη της ζήτησης για το bitcoin ως πραγματικό περιουσιακό στοιχείο αλλά και ως αντιστάθμιση της υποτίμησης του νομίσματος για ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα που κατακλύζεται από ρευστότητα fiat και υποστηρικτικά κίνητρα, ενισχύοντας το narrative της ευρύτερης υιοθέτησης των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Η περίοδος 2023 ήταν επίσης περίοδος μειωμένων μακροοικονομικών συσχετίσεων σε όλα τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Η αγορά των κρύπτο αποσυνδέθηκε από τις αμερικανικές μετοχές και τον χρυσό κατά τη διάρκεια του έτους (βλ. κυλιόμενο διάγραμμα συσχέτισης παραπάνω), αν και με χαμηλότερα επίπεδα πραγματοποιημένης μεταβλητότητας από ό,τι τα προηγούμενα έτη. Παραδόξως, το Ethereum πραγματοποίησε σχεδόν το ίδιο επίπεδο μεταβλητότητας με το bitcoin το 2023, ξεφεύγοντας από τον ιστορικό κανόνα του ~20%, με τη μεταβλητότητα του bitcoin να πέφτει προς επίπεδα που μοιάζουν με τη μεταβλητότητα των μεμονωμένων μετοχών, και να συμβαδίζει περισσότερο με τις παραδοσιακές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.

Συλλογικά, οι εξελίξεις αυτές σηματοδοτούν την ωρίμανση της αγοράς κρυπτογράφησης και τη συνεχιζόμενη μετάβαση σε ένα θεσμικό τοπίο. Αυτή η μετάβαση και η διεύρυνση του οικοσυστήματος προς πιο παραδοσιακούς, περισσότερο ρυθμιζόμενους συμμετέχοντες στην αγορά αναμένεται να αποτελέσει τον πυρήνα για τον επόμενο κύκλο της αγοράς.

Προοπτικές για το 2024
Αναμένουμε ότι το 2024 θα δούμε περαιτέρω ωρίμανση της αγοράς των κρύπτο προς τους θεσμικούς επενδυτές. Αυτή η θεσμοποίηση συμπίπτει με μια περίοδο ισχυρών επιδόσεων για το bitcoin κα Ethereum , ακόμη και κατά τη διάρκεια των τελικών σταδίων ενός κύκλου αύξησης των επιτοκίων στις ΗΠΑ και την αποσύνδεση από βραχυπρόθεσμους μακροοικονομικούς παράγοντες κινδύνου, γεγονός που υποδηλώνει ότι θεωρούνται όλο και περισσότερο ως μοναδικά πραγματικά περιουσιακά στοιχεία, παρόμοια με τον χρυσό και το πετρέλαιο. Αναμένουμε ότι αυτές οι ιδιότητες θα ενισχύσουν τη ζήτηση για το bitcoin και Ethereum ως ρευστοποιήσιμες εναλλακτικές λύσεις των παραδοσιακών ομολόγων και θα βοηθήσουν τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων να αναζωογονήσουν τα παραδοσιακά χαρτοφυλάκια μετοχών/ομολόγων με μια νέα και πρωτότυπη πηγή αύξησης των τιμών.
Αναμένουμε την κυκλοφορία ενός spot bitcoin ETF το πρώτο τρίμηνο του 2024. Αν και αυτή είναι μια άποψη, θεωρούμε απίθανο η έγκριση να αποτελέσει το κλασικό γεγονός “αγοράστε τη φήμη, πουλήστε την είδηση”, σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, καθώς επιτρέπει έναν σημαντικό νέο αγωγό κεφαλαίων στην κατηγορία περιουσιακών στοιχείων μέσω του χρηματιστήριου.
Όποιος αμφιβάλλει για τη συσσωρευμένη ζήτηση για αυτά τα περιουσιακά στοιχεία σε ένα πιο παραδοσιακό, ρυθμιζόμενο περιβάλλον, θα πρέπει να κοιτάξει την απόδοση της Coinbase και της μετοχής της MicroStrategy κατά το 2023, οι οποίες υπερδιπλασίασαν την αξία τους και την απόδοση του bitcoin κατά την περίοδο αυτή (βλ. παρακάτω διάγραμμα).

Αυτά τα νεοεισαχθέντα ETF θα διευκολύνουν ένα ευρύτερο φάσμα επενδυτών, όπως οι εγγεγραμμένοι σύμβουλοι επενδύσεων (RIA), τα συνταξιοδοτικά ταμεία και τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου, να αποκτήσουν έκθεση στην κατηγορία περιουσιακών στοιχείων και θα επιτρέψουν στις ομάδες διάρθρωσης των τραπεζικών επενδύσεων να δημιουργήσουν νέα προϊόντα πάνω στο όχημα ETF.
Πιστεύουμε ότι αυτές οι εισροές ETF θα παράσχουν μακροπρόθεσμα έναν νέο άνεμο για την αγορά που δεν έχει εκτιμηθεί πλήρως. Με το σημερινό AUM που διαχειρίζονται οι RIAs να κυμαίνεται περίπου στα 128 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2022 (πηγή: Investment Advisor Association Outlook 2022) και υποθέτοντας ότι το χαρτοφυλάκιο κατανέμεται κατά 1-2% σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία μέσω ενός spot προϊόντος ETF, αυτό θα μπορούσε να φέρει επιπλέον 1 έως 2,5 τρισεκατομμύρια νέα κεφάλαια στο οικοσύστημα των κρύπτο. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτή η εισροή κεφαλαίων στην αγορά μέσω ETFs θα περιοριστεί στο bitcoin και Ethereum, διαχωρίζοντάς τα ενδεχομένως περαιτέρω από τα μικρότερα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία (δηλαδή τα “altcoins”). Πιστεύουμε ότι η ανατίμηση από αυτά τα δύο mega cap tokens θα διανεμηθεί στο ευρύτερο οικοσύστημα σε μικρότερα projects, δεδομένου ότι είναι οι πρωταρχικοί τίτλοι αξιών σε όλους τους εγγενείς επενδυτές κρύπτο.

Εάν η αμερικανική οικονομία εισέλθει σε ύφεση στο δεύτερο μισό του 2024 λόγω των καθυστερημένων επιπτώσεων ενός επιταχυνόμενου κύκλου αύξησης των επιτοκίων και τα επιτόκια μειωθούν ως απάντηση, θα περιμέναμε ότι τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία θα επωφεληθούν ευρέως από τα αναμενόμενα και προβλεπόμενα μέτρα τόνωσης της οικονομίας. Η ψηφιακή σπανιότητα του Bitcoin, έχοντας περάσει το 2024 από το Halving, θα είναι όλο και πιο ελκυστική σε ένα περιβάλλον περαιτέρω αύξησης των ομοσπονδιακών ελλειμμάτων και δαπανών. Τα tokenomics του Ether μετά τη συγχώνευση έχουν επίσης γίνει όλο και πιο αποπληθωριστικά, γλυκαίνοντας περαιτέρω την ελκυστικότητα του Ether σε αυτό το πιθανό σενάριο.

Υπό αυτό το μακροοικονομικό πλαίσιο, θα περιμέναμε ότι οι τομείς Smart Contract Platforms, Decentralized Finance (DeFi) και Computing tokens θα είναι οι κορυφαίοι το 2024, καθώς και οι τρεις αυτοί τομείς επωφελούνται από την αυξημένη δραστηριότητα στo Blockchain, καθώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.
Οι δραστηριότητες της πλατφόρμας έξυπνων συμβολαίων( smart contracts) απαιτούν τη χρήση των εγγενών τους tokens για συναλλαγές blockchain.
Τα DeFi tokens επωφελούνται από τον όγκο συναλλαγών και τα τέλη συναλλαγών δανεισμού
Τα Oracle tokens στον τομέα της πληροφορικής (όπως η Chainlink) παρέχουν τις απαιτούμενες τροφοδοσίες δεδομένων τιμών σε όλο το οικοσύστημα blockchain για τη διευκόλυνση των συναλλαγών

Ο τομέας της Πληροφορικής περιλαμβάνει επίσης πρωτόκολλα και projects που εστιάζουν σε θέματα αποκεντρωμένης πληροφορικής και τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία υποστηρίζονται περαιτέρω από narratives οπως ChatGPT, AI driven, η οποία οδηγεί τον τομέα σε καλύτερες επιδόσεις από όλους τους άλλους το 2023 και θα πρέπει να περιμένουμε ότι αυτό θα αποτελέσει συνεχή πυλώνα υποστήριξης του τομέα και το 2024.
Ενώ το σενάριο της ύφεσης και της μείωσης των επιτοκίων μπορεί να είναι μια ευνοϊκή μακροοικονομική ρύθμιση για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, θα υπόκειται σε περιόδους χαμηλής ρευστότητας και απομόχλευσης.
Οι επενδυτές θα πρέπει επίσης να εξετάζουν την ανοχή τους στον κίνδυνο και τη χρονική δέσμευσή τους όταν επενδύουν σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Για όσους αναζητούν πιο παθητική έκθεση, τα μεγάλα tokens όπως το Bitcoin και το Ethereum, στο ρυθμιζόμενο ETF, μπορεί να είναι ασφαλέστερες επιλογές για πολλούς που επιδιώκουν να αποκτήσουν beta έκθεση στην κατηγορία περιουσιακών στοιχείων.

Για όσους αναζητούν έκθεση σε μικρότερα tokens και πρωτόκολλα με μεγαλύτερη δυναμική ανάπτυξης, θα κλίναμε προς τα altcoins, τα οποία τείνουν να επωφελούνται από τα μεσαία και τα μεταγενέστερα στάδια ενός Bull Market.
Εν κατακλείδι, βγήκαμε από τον χειμώνα των κρύπτο με ένα οικοσύστημα πιο ισχυρό από τον προηγούμενο κύκλο και με υποστηρικτές που θα πρέπει να στηρίξουν τον νέο κύκλο της αγοράς μέχρι και το 2024.

Picture of Helson George
Helson George

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About Our Author
Picture of Jason C. Cavazos
Jason C. Cavazos

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium totam

Post categories
Send us your C.V.

Do you want to work with us? Please, send your CV to contact@edulogic.com

OR
error: Content is protected !!