Η Coinbase Custody αλλάζει ηγεσία πριν από την απόφαση για το Bitcoin ETF

Ο Rick Schonberg θα διαδεχθεί τον Aaron Schnarch στη θέση του CEO της Coinbase Custody, καθώς ο αγώνας για το Bitcoin ETF κορυφώνεται. Η απόφαση αυτή προηγείται της απόφασης για το αν μια θέση BitcoinBTC (ETF) θα επιτραπεί στη Wall Street βρίσκεται σε εξέλιξη, με την Coinbase να αντικαθιστά την ηγεσία της επιχείρησης θεματοφυλακής της. […]

error: Content is protected !!